Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Komisja Rewizyjna

Stanowisko ws likwidacji warszawskiego biura UN habitat

Email Drukuj PDF

Towarzystwo Urbanistów Polskich i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN są głęboko zaniepokojone wiadomością, że regionalne biuro UN Habitat nie będzie dalej usytuowane w Polsce. Trudny do przecenienia dorobek jaki w dziedzinie rozwoju przestrzennego, polityki miejskiej, integracji środowiska i wymiany doświadczeń oraz współpracy międzynarodowej mającej na celu poprawę jakości życia mieszkańców miast i regionów osiągnęło warszawskie biuro UN Habitat nie powinien zostać zaprzepaszczony.

Warto przypomnieć, że UN Habitat jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmującą się problematyką rozwoju osiedli ludzkich, skoncentrowaną na jakości życia i zagadnieniach zrównoważonego rozwoju. Warszawskie biuro UN Habitat jest jednym z zaledwie czterech europejskich przedstawicielstw (obok Brukseli, Genewy i Moskwy) tej organizacji. W ciągu ostatnich lat warszawskie biuro UN Habitat bardzo intensywnie współpracowało z polskimi instytucjami i organizacjami skupionymi na tak ważnych dziś – i szczególnie promowanych w ramach Unii Europejskiej – zagadnieniach rozwoju miejskiego i regionalnego oraz szerzej pojmowanego zrównoważonego rozwoju przestrzennego.

Imponujący jest dorobek konferencyjny i publikacyjny warszawskiego biura UN Habitat, bardzo aktywnego szczególnie w intensyfikacji współpracy w ramach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiele niezwykle cennych inicjatyw, które właśnie osiągnęły najbardziej operacyjny i efektywny poziom jest zagrożonych przez likwidację warszawskiego biura. UN Habitat zagospodarowywał pole, które było i nadal jest ważne dla Polski jako organizatora Europejskiej debaty w kluczowych dziś dla rozwoju kwestiach. Roli tej nie jest w stanie do końca wypełnić żaden inny podmiot ponieważ UN Habitat posiada mandat globalny pozwalający mu pełnić specyficzną rolę katalizatora procesów zainicjowanych przez Deklarację Stambulską z 1996 r. . Występując z pozycji organizacji międzynarodowej warszawskie biuro UN Habitat przyczyniało się jednocześnie do wzmacniania roli Polski jako gospodarza i inicjatora wielu przedsięwzięć, których nie są w stanie zastąpić organizacje o charakterze krajowym.

Warto podkreślić udział biura w organizowaniu inicjatyw edukacyjnych. Dla przykładu, w zeszłym roku z jego inicjatywy w Polsce odbyła się pierwsza edycja przedsięwzięcia organizowanego we współpracy z Association of European Schools of Planning (AESOP) pod nazwą European Urban Summer School – szkoły letniej dla młodych europejskich urbanistów. Niemal 60 młodych profesjonalistów pod okiem doświadczonych praktyków i akademików całej Europy właśnie w Polsce doskonaliło swoje kwalifikacje i rozwijało rozumienie europejskiego kontekstu rozwoju miejskiego. Dziś, aplikacje w sprawie organizacji następnych edycji tego przedsięwzięcia napływają z Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Miarą sukcesu może być deklaracja współpracy zgłoszona przez poważne europejskie organizacje jak International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), European Urban Research Association (EURA), International Federation for Housing and Planning (IFHP) oraz European Council of Town Planners (ECTP) zrzeszającej wszystkie profesjonalne ciała narodowe, w tym oczywiście Izbę Urbanistów. Warto podkreślić, że inicjatywa tego nowatorskiego i integracyjnego przedsięwzięcia wyszła i została w znacznej mierze sfinansowana przez warszawskie biuro UN Habitat.

Polska przez wiele lat była beneficjentem zagranicznej pomocy. Dzisiaj nasz rozwój jest szczodrze wspomagany funduszami europejskimi. Wydaje się, że nasza historia i obecna pozycja na arenie europejskiej i międzynarodowej stawiają nam moralne zobowiązanie do goszczenia międzynarodowych instytucji i organizacji, które poza realizacją szczególnie ważnych celów sektorowych przyczyniają się do wzmocnienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Są także dowodem naszej wdzięczności i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Towarzystwo Urbanistów Polskich i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN wyrażają głębokie rozczarowanie decyzją rządu polskiego, który zdecydował o zamknięciu biura tak cennej instytucji jak biuro UN Habitat w Warszawie. Z naszej perspektywy, znika z Polski partner, z którym współpracowaliśmy z pożytkiem dla naszych instytucji oraz dla kraju. Osłabi to nasz potencjał oddziaływania na region Europy Środkowej i Wschodniej i nasz głos w debatach o polityce miejskiej i spójności terytorialnej Europy.

Towarzystwo Urbanistów Polskich i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN apelują do Premiera RP o ponowne rozważenie decyzji rządu i konsekwencji, jakie przyniesie ona dla wielu podmiotów w kraju i prestiżu Polski. Wierzymy, że dobra wola wszystkich partnerów pozwoli nam kontynuować pracę nad podjętymi inicjatywami i rozwijać nowe idee, z pożytkiem dla naszego kraju i Europy.

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN

Tags: Opinia
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie