Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zebranie otwarte członków TUP Oddział w Szczecinie

Email Drukuj PDF

 

W dniu 29 kwietnia 2011 r. w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Żołnierskiej 50 odbyło się zebranie otwarte członków TUP Oddział w Szczecinie.

Podczas spotkania prezes Oddziału kol. Helena Freino wręczyła nagrody za najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego obronione w IAiPP w roku 2010, odbyła się dyskusja nt. przyszłości Towarzystwa, w trakcie której wypełnione zostały ankiety dotyczące możliwych kierunków przeobrażeń TUP oraz zaprezentowana została koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Stare Miasto-"Starówka" (3 warianty).

Po przywitaniu gości oraz obecnych członków prezes Oddziału poinformowała o decyzji Komisji Konkursowej TUP Oddział w Szczecinie i wręczyła dyplomy oraz nagrody honorowe w postaci książek absolwentom ZUT kierunku architektura i urbanistyka, których prace dyplomowe w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego obronione w 2010 roku zostały uznane za najlepsze. Było nam bardzo miło, iż niemal wszyscy nagrodzeni absolwenci byli obecni, mimo iż aktualnie przebywają za granicą.

Arch. Szymon Olbrychowski odebrał dyplomy i nagrodę za pracę wykonaną wspólnie z arch. Grzegorzem Kirkiewiczem pt. Koncepcja struktury nadodrzańskiego centrum Szczecina.

Arch. Katarzyna Drobny i arch. Łukasz Rożek odebrali dyplomy i nagrodę za pracę swojego autorstwa pt. Koncepcja rewitalizacji centrum Szczecina po połączeniu ul. Wielkopolskiej i Gontyny.

Arch. Alicja Świtalska odebrała dyplom i nagrodę za wyróżnioną pracę pt. Zespół mieszkaniowy na terenie dzielnicy Żelechowa - projekt zagospodarowania przestrzennego.

W dalszej części zebrania prezes Oddziału kol. Helena Freino przypomniała przygotowaną przez wiceprezesa TUP kol. Piotra Lorensa prezentację dotyczącą problemów przyszłości TUP oraz omówiła zagadnienia jakie zostały zawarte w ankiecie dotyczącej możliwych kierunków przeobrażeń Towarzystwa. Następnie, w trakcie dyskusji związanej z możliwymi formami działania i strukturą organizacyjno-finansową obecni członkowie wypełnili dostarczoną ankietę; do nieobecnych ankieta będzie wysłana drogą mailową, natomiast członkowie nie korzystający z internetu otrzymali wcześniej drukowaną ankietę wraz z zaproszeniem na zebranie.

Następnie, przybyły w międzyczasie arch. Janusz Nekanda – Trepka reprezentujący Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie przedstawił 3 warianty koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Stare Miasto-"Starówka". Należy podkreślić, iż zniszczone całkowicie w ostatnim okresie II wojny światowej historyczne centrum Szczecina, częściowo odbudowane w latach 50-tych w formie osiedla mieszkaniowego, a od lat 80-tych wzbogacone o wciąż będące w fazie realizacji tzw. "Nowe-Stare Miasto" stanowi wyizolowaną od tkanki miejskiej i rzeki Odry "wyspę", z uwagi na otaczające tranzytowe trasy komunikacyjne oraz węzeł drogowy Trasy Zamkowej. W trakcie prezentacji odbyła się żarliwa dyskusja nad przedstawionymi rozwiązaniami. Oddział przedstawi swoje oficjalne stanowisko dotyczące przedstawionej koncepcji do 9 maja, które zamieścimy również na naszej stronie internetowej.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie