Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News > Aktualności > LIST OTWARTY

LIST OTWARTY

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury
Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi
Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego
Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Środowisko łódzkich urbanistów zrzeszonych w Towarzystwie Urbanistów Polskich, a także liczne grono osób (pracowników naukowych, architektów), które brały udział w zorganizowanych przez Łódzki Oddział TUP dyskusjach na temat planowanego przez nasze miasto przebiegu Kolei Dużych Prędkości oraz kolei regionalnej i aglomeracyjnej, wyraża zaniepokojenie rozwiązaniami zaprezentowanymi przez przedstawicieli PKP. Różnią się one od zaproponowanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz w zleconym wcześniej przez Urząd Miasta opracowaniu poświęconym temu problemowi, tak istotnemu dla naszego miasta.

Zwracamy uwagę, iż przebieg podziemnych linii kolejowych powinien być dostosowany do struktury urbanistycznej Łodzi, a usytuowanie przystanków musi sprzyjać restrukturyzacji i rewaloryzacji centrum miasta. Brak przystanku dla pociągów aglomeracyjnych zlokalizowanego w sąsiedztwie ulicy Piotrkowskiej, jak również głównego ciągu tramwajowego na alei Kościuszki uniemożliwia wykorzystanie kolei do celów rewitalizacji historycznego śródmieścia, jak również jest rażąco sprzeczny z zasadami kształtowania zintegrowanego systemu transportowego miasta.

Wyrażamy nadzieję, iż ostateczne decyzje w tym zakresie nie zapadną bez konstruktywnych dyskusji z udziałem naszego środowiska, żywo zainteresowanego problematyką przestrzenną Łodzi i pragnącego dla niej jak najlepszej przyszłości.

Za Zarząd Łódzkiego Oddziału TUP

Prezes Łódzkiego Oddziału TUP
dr inż. arch. Elżbieta MUSZYŃSKA

Łódź, 6 lipca 2011 r.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie