Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

KPP2012 - Szczecin - rekreacyjna ścieżka rowerowa

podmiot zgłaszający:
Gmina Miasto Szczecin

podmiot władający:
Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin

adres przestrzeni:
Zagospodarowane tereny wzdłuż rzeki Płoni, którymi biegnie trasa ścieżki rowerowej stanowią część otoczenia historycznego centrum prawobrzeżnej dzielnicy Szczecina w osiedlu Dąbie.

uzasadnienie:
Utworzona ścieżka rowerowa wraz z zagospodarowanym ciągiem rekreacyjnym stanowi przykład wyważonej ingerencji w środowisko przyrodnicze na terenach zurbanizowanych. Realizacja przedsięwzięcia zainicjowana została w ramach programu rewitalizacji obszaru Starego Dąbia w Szczecinie. Zagospodarowane tereny stanowią część otoczenia historycznego centrum prawobrzeżnej dzielnicy miasta w osiedlu Dąbie. Celem przedsięwzięcia było przywrócenie rekreacyjnego charakteru zaniedbanego ciągu zieleni nad rzeką i włączenie go w strukturę sąsiadujących osiedli mieszkaniowych oraz istniejący układ komunikacji pieszej i kołowej. Nowoutworzona ścieżka łączy się z odcinkiem międzynarodowej ścieżki rowerowej zrealizowanym w ul. Przestrzennej. Jest też częścią planowanej ścieżki rekreacyjnej, która ma połączyć plaże nad Jeziorem Dąbie z terenami leśnymi Puszczy Bukowej. W ramach realizacji przedsięwzięcia uporządkowano zaniedbane tereny zielone nad rzeką, zlikwidowano obiekty tymczasowe, wytyczono ścieżkę rowerową i równoległy do niej ciąg spacerowy, wyposażono teren w elementy małej architektury. Wykonano też prace renowacyjne i konserwatorskie fragmentu muru obronnego przy ul. Cichej, stanowiącego unikatowy relikt średniowiecznych obwarowań miasta Dąbie, eksponując zabytkowy obiekt poprzez budowę po jego zachodniej stronie półkolistego placu pełniącego rolę otwartej sceny i miejsca spotkań mieszkańców
Ze względu na układ geometryczny skrzyżowania ulic Anieli Krzywoń, Cichej i Koszarowej uniemożliwiający bezpieczne przejście i przejazd, ścieżka została podzielona na dwa odcinki, z których pierwszy prowadzony jest w obszarze zurbanizowanym Starego Dąbia, drugi – w jego części rekreacyjnej. Łączna długość ścieżki rowerowej wynosi 1,6 km.

Autorzy projektu zagospodarowania:
Archimedes Architektura Media Design Joanna Wojtecka Bogdan Wojtecki

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie