Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności
Oddział Łódź

90-237 Łódź; ul. Matejki 22/26 pok. 33; tel. (42) 635 51 98; Prezes (42) 631 35 40; e-mail lodz [at] tup [dot] org [dot] plREGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ DYPLOMOWĄ

Email Drukuj PDF

REGULAMIN

dorocznej Nagrody Oddziału Łódzkiego TUP za pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej

 

XV edycja Konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń w woj. Łódzkim

Email Drukuj PDF

Z przyjemnością informujemy, iż w roku bieżącym Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje XV edycję konkursu na najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2018.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządowych województwa łódzkiego, tj. powiatów i gmin (wiejskich, miejskich oraz wiejsko-miejskich). Honorowy patronat nad konkursem, podobnie jak i w poprzednich edycjach konkursu, objął Marszałek Województwa Łódzkiego.

Nagrodzone przestrzenie zostaną zgłoszone na ogólnokrajowy konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Serdecznie zachęcamy wszystkie jednostki samorządowe województwa łódzkiego do uczestnictwa w organizowanym konkursie.

Zgłoszenie należy dostarczyć do 31 stycznia 2019 r. na adres TUP Łódź podany w Regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU NA PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ

 

List otwarty TUP Łódź do władz Miasta Łodzi

Email Drukuj PDF

Zarząd Łódzkiego Oddziału TUP wystosował "List otwarty do władz Miasta Łodzi" dotyczący planowanej lokalizacji Orientarium w Łodzi.

LIST OTWARTY

 

LIST OTWARTY

Email Drukuj PDF

Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury
Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi
Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego
Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Środowisko łódzkich urbanistów zrzeszonych w Towarzystwie Urbanistów Polskich, a także liczne grono osób (pracowników naukowych, architektów), które brały udział w zorganizowanych przez Łódzki Oddział TUP dyskusjach na temat planowanego przez nasze miasto przebiegu Kolei Dużych Prędkości oraz kolei regionalnej i aglomeracyjnej, wyraża zaniepokojenie rozwiązaniami zaprezentowanymi przez przedstawicieli PKP. Różnią się one od zaproponowanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz w zleconym wcześniej przez Urząd Miasta opracowaniu poświęconym temu problemowi, tak istotnemu dla naszego miasta.

Zwracamy uwagę, iż przebieg podziemnych linii kolejowych powinien być dostosowany do struktury urbanistycznej Łodzi, a usytuowanie przystanków musi sprzyjać restrukturyzacji i rewaloryzacji centrum miasta. Brak przystanku dla pociągów aglomeracyjnych zlokalizowanego w sąsiedztwie ulicy Piotrkowskiej, jak również głównego ciągu tramwajowego na alei Kościuszki uniemożliwia wykorzystanie kolei do celów rewitalizacji historycznego śródmieścia, jak również jest rażąco sprzeczny z zasadami kształtowania zintegrowanego systemu transportowego miasta.

Wyrażamy nadzieję, iż ostateczne decyzje w tym zakresie nie zapadną bez konstruktywnych dyskusji z udziałem naszego środowiska, żywo zainteresowanego problematyką przestrzenną Łodzi i pragnącego dla niej jak najlepszej przyszłości.

Za Zarząd Łódzkiego Oddziału TUP

Prezes Łódzkiego Oddziału TUP
dr inż. arch. Elżbieta MUSZYŃSKA

Łódź, 6 lipca 2011 r.

 

Raport ze spotkania 10.11.2010 UWAGA: ZMIANY!

Email Drukuj PDF

SPOTKANIE CZŁONKÓW ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU 10.11.2010

W dniu 10.11.2010, po spotkaniu Zarządu, odbyła się dyskusja członków łódzkiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, w czasie której wspólnie zastanawialiśmy się nad problemem aktywności łódzkiego oddziału i omawialiśmy strategię rozwoju jego działalności.

Młodsi koledzy zwrócili uwagę na małą społeczną świadomość urbanistyki oraz potrzebę bardziej aktywnego zaangażowania TUP na forum społecznym (nie tylko profesjonalnym). Zwrócono uwagę na konieczność uatrakcyjnienia wizerunku Towarzystwa w celu zainteresowania szerszej grupy naszą działalnością poprzez np. zwiększenie obecności medialnej. Uczestnicy zgodzili się również, że jednym z najważniejszych aspektów działalności TUP jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń, stymulowanie rozwoju i możliwość ciągłego dokształcania się w zakresie urbanistyki.

Więcej…
 


Strona 4 z 5

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie