Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Oddział Katowice

Niemieckie doświadczenia w Rybniku

E-mail Print PDF
There are no translations available.

We wtorek 10 lipca 2012 roku odbyło się robocze spotkanie dyrekcji Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku i Zarządu Oddziału Katowickiego TUP z Josephine Ulrich i Chrisitanem Baierem, z berlińskiej spółki SOCIUS. Zajmowali się oni szeroko pojętą animacją społeczną przy rewitalizacji berlińskiej dzielnicy Kreuzberg, a także w biorą udział w podobnych projektach na terenie całych Niemiec. Ich wizyta w Rybniku związana jest z podejmowaną rewitalizacją ciągu ulic Powstańców - Sobieskiego. Wtorkowe spotkanie miało rozeznać i ukierunkować możliwości współpracy i ewentualnego przygotowania wspólnego projektu.

TUP jest aktywnie włączony w proces rewitalizacji dawnego rybnickiego „deptaka”. Dzięki współpracy z CRIS możemy szerzej upowszechniać świadomość konieczności zmiany podejścia do zarządzania takimi procesami. Partycypacja społeczna, dająca trwałe efekty aktywizacja mieszkańców, włączanie lokalnej społeczności w działania w ich środowisku zamieszkania – to tematy, w których niemieckie doświadczenia można wdrażać także w rybnickich realiach.

Read more...
 

be!Urban - reaktywacja

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W środę 18 lipca 2012 roku w galerii BIBU w Katowicach odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie zainicjowanej przez Katowicki Oddział TUP akcji społecznej be!Urban. Wprawdzie prowizoryczne logo akcji widnieje na stronie Oddziału już od dwóch lat i opracowano wstępne założenia projektu, jednak realizacja pomysłu wymagała współpracy szerszego grona młodych ludzi, do których akcja ma być adresowana. Rozwijająca się od pewnego czasu współpraca Oddziału z Galerią BIBU (wydarzenia w kwietniu i czerwcu br.) oraz (np. w maju br.) innymi organizacjami pozarządowymi, skupiającymi młodzież zaangażowaną w różne aspekty rozwoju przestrzennego, stworzyła sprzyjającą sytuację do reaktywacji pomysłu. Na spotkaniu, prowadzonym przez Tatianę Hajduk-Speczik z Panelu Dyskusyjnego Galerii BIBU, omówiono szczegółowy plan działań dla uruchomienia akcji.

W spotkaniu wzięło udział 12 osób, w tym m.in. członkowie Panelu BIBU - Paweł Zieger, Miłosz Markiewicz i Marcin Howaniec, własciciel Galerii - Sybilla Skałuba, Paweł Wyszomirski z fundacji Napraw Sobie Miasto, a także przedstawiciele Oddziału Katowickiego TUP - prezes Maciej Borsa i Paweł Jaworski, odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. W sprawie tej nawiązano już też kontakt z innymi osobami z Bytomia, Tarnowskich Gór, Zabrza i Katowic, reprezentującymi środowiska młodzieży zaangażowane w sprawy miejskie, które zadeklarowały zainteresowanie udziałem w projekcie proponowanym przez TUP.

Read more...
 

Częstochowa - miasto idealne

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 17 lipca 2012 roku odbyło się spotkanie grupy młodych działaczy samorządowych i reprezentantów częstochowskich organizacji gospodarczych z przedstawicielami Zarządu Oddziału Katowickiego TUP. Z ramienia Towarzystwa uczestniczyli w nim prezes Oddziału Maciej Borsa i skarbnik Paweł Jaworski, który odpowiada w Zarządzie za relacje z organizacjami pozarządowymi oraz za działania TUP w subregionie częstochowskim. Celem spotkania było określenie możliwości współpracy na rzecz ożywienia rozwoju przestrzennego miasta w oparciu o aktywność obywatelską. Rozmawiano o potencjalnych kierunkach rozwoju przestrzennego miasta, które mogłyby pobudzić aspiracje społeczne i wywołać zainteresowanie kreowaniem przemian. Bierność obywatelska nie sprzyja rozwojowi, i skutkuje zjawiskami kryzysowymi - zarówno w warstwie społecznej jak i gospodarczej, a w końcu także infrastrukturalnej i przestrzennej.

Read more...
 

Polityka w zakresie danych przestrzennych

E-mail Print PDF
There are no translations available.

We wtorek 17 lipca 2012 odbyło się w Gliwicach seminarium dyskusyjne nt. kierunków polityki w sprawie listy zbiorów i usług zgłaszanych do ewidencji w temacie danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne", wynikających z zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz innych przepisów. Jego organizatorem było Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowice przy współpracy partnerów Akademii GIS - inicjatywy Katowickiego Oddziału TUP, objętej patronatem Ministra Transportu oraz Związku Miast Polskich. Celem seminarium było określenie i ocena przesłanek, uwarunkowań oraz możliwości realizacji zadań, będących jednym z etapów wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej w dziale administracji gospodarka przestrzenna. Minister będący „organem wiodącym” w tym zakresie musi bowiem wkrótce zdecydować o zakresie i sposobie tworzenia ogólnodostępnych cyfrowych zasobów informacyjnych o obecnym i przyszłym zagospodarowaniu przestrzennym. Zalecenia te będą wiązały zarówno gminy jak i projektantów w zakresie zadań, wynikających z obowiązującej już od dwóch lat ustawy.

Read more...
 

Zakład Planowania w Katowicach

E-mail Print PDF
There are no translations available.

13 lipca 2012 roku w Katowicach odbyło się spotkanie robocze poświęcone przyszłości Zakładu Planowania Przestrzennego Towarzystwa Urbanistów Polskich, działającego od wielu lat w Katowicach przy ul. Barbary 21a / 140. W spotkaniu uczestniczyła kol. Anna Dołhun – kierująca Pracownią, kol. Tomasz Majda – sekretarz generalny Towarzystwa Urbanistów Polskich, oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Katowickiego TUP z prezesem kol. Maciejem Borsa. Dyskutowano nad możliwościami nowej formuły organizacyjnej w trudnej sytuacji organizacyjno-kadrowej pracowni, spotęgowanej sytuacją na rynku zleceń. Zakład podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu TUP, ale jego działalność odbywa się głównie w województwie śląskim, stąd zainteresowanie Oddziału Katowickiego w rozwiązaniu problemów zakładu. Zdaniem członków Zarządu Oddziału placówka tego typu mogłaby stać się platformą wdrażania nowych instrumentów planowania i projektowania urbanistycznego, szczególnie potrzebnych wobec nadchodzących przemian systemowych i zmieniających się oczekiwań samorządów.

 


Page 8 of 23

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie