Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Oddział Katowice

O zrównoważonym projektowaniu w Katowicach

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Jak powinno wyglądać zrównoważone miasto? Na czym polega jego projektowanie?  Jakie warunki trzeba spełnić, aby było przyjazne dla mieszkańców?  Odpowiedzi na te pytania poszukiwano podczas seminarium:  „Zrównoważone projektowanie - potrzeba zintegrowanego projektowania”, które odbyło się 24 kwietnia w Katowicach. W tym dniu na terenie Euro Centrum przy ulicy Ligockiej 103 spotkali się architekci, deweloperzy, przedstawiciele miasta,  środowisk akademickich i wszystkich grup zawodowych zaangażowanych w budowlany proces inwestycyjny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Organizatorem seminarium jest firma Bluevine Consulting.

Podczas seminarium odbyła się dyskusja panelowa, w której wzięli udział m.in. architekt miasta Katowic Michał Buszek i prezes Oddziału TUP Maciej Borsa, a także przedstawiciele deweloperów inwestujących w mieście i architekci. W drugiej części przeprowadzono praktyczne warsztaty, które poprowadziło Buro Happold i architekt Tomasz Konior wraz z pracownią Konior Studio.

Read more...
 

Planowanie w obszarach metropolitalnych

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Oddziały Towarzystwa w Warszawie i Katowicach, wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Katedrą Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH oraz Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego zorganizowały seminarium pt.: Scenariusze optymalizacji energetycznej w rozwoju aglomeracji. Odbyło się ono 11 maja (piątek) 2012 roku w odremontowanej siedzibie Oddziału Katowickiego TUP w Katowicach, ul. Dyrekcyjna 9. Gościem spotkania był główny projektant planu zagospodarowania przestrzennego Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego – kol. Tomasz Sławiński.

Celem seminarium było też pokazanie rozwoju metodologii planistycznej w obszarach metropolitalnych na przykładzie Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym analiz przepływu zasobów oraz wykorzystania w praktyce dorobku badawczego w tej sferze, m.in. projektu SUME realizowanego w ramach 7-go Programu Ramowego UE przez SGH.

Tags: Konferencja
Read more...
 

Harmonizacja informacji o przestrzeni

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W poniedziałek 23 kwietnia 2012 o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (Warszawa, ul. Solec 22, IV piętro) odbyło się trzecie z cyklu seminariów poświęconych planowaniu rozwoju w obszarach metropolitalnych – „Zrównoważony metabolizm miejski w planowaniu przestrzennym”. Tym razem dotyczyło ono harmonizacji informacji o zasobach przestrzeni, a zorganizowane zostało przy współpracy Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych w Gliwicach. Omówiono tło tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, przykłady harmonizacji danych przestrzennych w praktyce administracji publicznej przy współpracy służb planistycznych, problemy tworzenia metadanych dla zasobów informacji przestrzennej oraz perspektywy funkcjonowania „chmury informacji” o przestrzeni (cloud computing). Głównym prelegentem był dr Leszek Litwin, autor wielu wdrożeń i publikacji naukowych w tym zakresie.

Read more...
 

Walne Zebranie Oddziału Katowickiego

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zgodnie z § 48 Statutu TUP,, w uzgodnieniu z Sekretarzem Generalnym TUP, Zarząd Oddziału Katowickiego podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich na dzień 19 maja 2012 roku (sobota) o godzinie 10:00 w siedzibie Oddziału TUP w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Oddziału. Do jego zadań (zgodnie z § 47 Statutu TUP) należeć będzie:

- rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oddziału - tekst tych sprawozdań dostępny będzie na 7 dni przed Zebraniem na stronie www.tup.katowice.pl,

- udzielenie na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału,

- wybór prezesa oddziału, zarządu i komisji rewizyjnej oddziału,

- wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa we wrześniu 2012 roku w Lublinie,

Read more...
 

Inżynierowie o przestrzeni

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Śląska Organizacja Techniczna oraz Biblioteka Śląska w Katowicach zorganizowały naukowo-techniczną konferencję informacyjną na temat: Akturalna sytuacja w dziedzinie planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej w skali całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska. Odbyła się ona w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach przy Placu Rady Europy 1, w Sali "Parnassos". Prelegentami byli kol.kol. Henryk Buszko, Krzysztof Gasidło, Zbigniew Kamiński i Maciej Borsa. W programie znalazły się prezentacje nt. planowania przestrzennego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Read more...
 


Page 10 of 23

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie