Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Oddział Szczecin

Przetarg na koncepcję ul. Koluma w Szczecinie

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Dzień Dobry,

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie UZP art. 11 ust. 8 na:

"Opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla przebudowy ulicy Kolumba w Szczecinie" Gmina Miasto Szczecin zwraca się prośbą o rozpowszechnienie informacji o ogłoszeniu wśród członków Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz zaprasza do składania ofert w postępowaniu. Termin składania ofert: 27.03.2012 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie Urzędu Miasta Szczecin

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Numer ogłoszenia: 35847 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012
Pozdrawiam, Ewa Pawlak Główny Specjalista
 

Wystawa- konkurs- zagospodarowanie Alei Papieża Jana Pawła II w Szczecinie

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Wystawa prac konkursowych na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie.

Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3

otwarcie wystawy: 14 grudnia 2011r. o godzinie 12.00, wstęp wolny

wystawa czynna: 14 - 23 grudnia 2011r.

bilety: wstęp wolny

godziny otwarcia: wtorek – piątek, 10.00 - 18.00, sobota – niedziela, 10.00 - 16.00

kurator: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin

organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Gmina Miasto Szczecin

Serdecznie zapraszamy na wystawę zorganizowaną na zlecenie Gminy Miasta Szczecin, prezentującą prace ogólnopolskiego otwartego konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zabudowy i zagospodarowania terenu położonego w centralnej części Szczecina
w rejonie: al. Papieża Jana Pawła II, ul. Kaszubskiej, ul. Małopolskiej, ul. Obrońców Stalingradu, pl. Żołnierza Polskiego i al. Wyzwolenia.

Wyniki konkursu

Read more...
 

Obwodnica Śródmiejska Szczecina

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 7 listopada 2011 r. odbyło się otwarte zebranie Oddziału poświęcone wypracowaniu opinii nt. przedsięwzięcia pn. "Obwodnica Śródmiejska Szczecina - etap VI od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno".

O przedstawienie ww. opinii zwróciło się Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego, które przeprowadzało na zlecenie Miasta Szczecin konsultacje społeczne dla 3 wariantów rozwiązań projektowych tej inwestycji

Poza członkami naszego Towarzystwa (8 osób) w zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: projektant przedmiotu opiniowania - mgr inż. Maciej Sochanowski, Prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich - kol. Marek Czyński, Prezes Stowarzyszenia Ocalmy Zabytek - Mariusz Łojko, mieszkaniec Os. Pogodno - Antoni Rosner, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego - dr inż. arch. Leszek Świątek.

Dyskusja wykazała dużą polaryzację poglądów nt. problemów transportowych w polskich miastach, a tym samym nt. przedstawianej do zaopiniowania inwestycji. W rezultacie, z uwagi na rozbieżność poglądów i brak możliwości wypracowania wspólnego stanowiska Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie nie przedstawiło swojej opinii i taka informacja została na piśmie przekazana Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego.

Niezależnie od tego faktu, swoją odrębną opinię przesłały drogą mailową do IRR dwie członkinie Oddziału, natomiast dwie inne członkinie Oddziału będąc jednocześnie pracownikami Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego dołączyły do grupy, która podpisała się pod całkowicie przeciwstawnym stanowiskiem.

Opinia 1, Opinia 2

Dla zainteresowanych miejską polityką transportową prezentujemy obydwa stanowiska jako przykład odmiennego spojrzenia na aspekty funkcjonowania miasta.

 

Konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Al. Papieża Jana Pawła

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

 

Serdecznie zapraszamy na rozstrzygnięcie ogólnopolskiego, otwartego Konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie, które odbędzie się w środę, dnia 14.12.2011r. o godzinie 12:00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3.

Jednocześnie informujemy, że po uroczystym rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się wernisaż prac konkursowych na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie.

Wystawa prac konkursowych będzie dostępna dla odwiedzających do dnia 23.12.2011r w godzinach otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

 

 

 

 

Debata w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że debata w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu "Szczecin - zdążyć przed zawałem" w dniu 21 września 2011 r. była przedsięwzięciem bardzo udanym.

Co prawda, nie odnotowaliśmy obecności tak pożądanych przedstawicieli władz samorządowych (zarówno radni jak wszystkie jednostki Urzędu Miasta były zawiadomione) jak również obecności mediów (były specjalnie zapraszane), nie mniej przyszło ok. 80 osób, reprezentujących różne zawody, zainteresowanych zrównoważonym rozwojem Szczecina i otwartych na nowe trendy.

Przedstawione prezentacje obejmowały cały wachlarz zagadnień:

  • ogólne, charakteryzujące negatywne skutki rozwoju infrastruktury drogowej w miastach w drugiej połowie XX wieku i argumenty przemawiające za zmianą polityki transportowej,
  • przykłady działań z zagranicy na rzecz równorzędnego traktowania różnych środków transportu w mieście, poprawiających atrakcyjność przestrzeni publicznych i podnoszących jakość życia(Londyn, Bilbao),
  • aktualne bolączki transportowe Szczecina i konkretne projekty zmian (m.in.: rozwój sieci tramwajowej, wykorzystanie istniejącej linii kolejowej dla potrzeb SKM, zintegrowanie lokalizacji przystanków tramwajowych, autobusowych i kolejowych).

Szczególne słowa uznania należą się Stowarzyszeniu Miłośników Komunikacji Miejskiej, które przygotowało niezwykle wnikliwe analizy istniejącej sytuacji funkcjonowania transportu zbiorowego w Szczecinie, a także konkretne, bardzo przekonujące propozycje rozwiązań, w tym poparte analizą korzyści finansowych.

Zamieszczamy wszystkie prezentacje, zachęcając gorąco do ich obejrzenia. Możecie Państwo ocenić sami!

Read more...
 


Page 4 of 7

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie