Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Oddział Szczecin

WESTIVAL - SZTUKA ARCHITEKTURY - Rekonstrukcja Miasta

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W 2010 roku po raz czwarty odbył się w Szczecinie WESTIVAL - SZTUKA ARCHITEKTURY pod hasłem Rekonstrukcja Miasta.

Z uwagi na motto przewodnie Westivalu SARP zaprosił TUP do współpracy, a Oddział czynnie włączył się do tego przedsięwzięcia, uczestnicząc w różnych punktach programu. Z naszej rekomendacji w Westivalu udział wzięli: prof. zw. dr hab. Ewa Revers, Kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmująca się problemami współczesnych przestrzeni kulturowych – głównie miejskich oraz prof. dr Hans Stimmann, były (od 1991 do 2006) dyrektor Biura Rozwoju Urbanistycznego w Ministerstwie Budownictwa i Mieszkalnictwa w Berlinie, odpowiedzialny za rekonstrukcję Berlina po zjednoczeniu Niemiec w 1989 r.

Więcej o Westivalu na stronie http://westival.szczecin.art.pl/

 

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W marcu 2010 r. Prezes Oddziału, kol. Helena Freino wystosowała list otwarty do Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka prezentując stanowisko naszego Towarzystwa (list konsultowany był z Zarządem Oddziału, a także szeregiem Członków) w związku z planowaną budową pawilonu gastronomicznego w tzw. alei kwiatowej, a także wyrażając protest przeciwko dotychczasowej polityce Miasta odnośnie ważnych miejsc w przestrzeni Szczecina.

Obszerne fragmenty listu opublikowane były w Kurierze Szczecińskim.

 

KONKURS REGIONALNY

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zarząd Oddziału wystąpił do Marszałka Województwa z inicjatywą organizacji regionalnego konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną. Nasze starania zakończyły się sukcesem i został ogłoszony Konkurs pn. „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”.

Zasady i terminy konkursu na stronie: http://wpr.wzp.pl/wpr/konkurs_-_najlepsza_przestrzen_publiczna.htm

 

konkurs pt. "Kołbacz ReKonstrukcja"

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki w Kołbaczu i przy udziale Wójta Gminy Stare Carnowo został zorganizowany konkurs pt. "Kołbacz ReKonstrukcja", adresowany przede wszystkim do studentów ZUT kierunków architektura i urbanistyka oraz architektura krajobrazu, rozstrzygnięty we wrześniu 2010 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie w odpowiedzi na wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki Pana Radosława Palusa desygnowało dwóch sędziów: kol. kol. Małgorzatę Cymbik i Iwonę Łukaszewską. Zainteresowanych konkursem odsyłamy na stronę internetową Stowarzyszenia: www.spichlerz-sztuki.pl

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Dnia 15 lipca 2010r. w Sali Kominkowej Klubu 13 Muz odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i samorządów zawodowych, działających w sferze architektury i urbanistyki (SARP, TUP, ZPOIA, ZOIU i MKUA) z Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem oraz wytypowanymi przez Prezydenta przedstawicielami Urzędu Miasta. Spotkanie poświęcone było problemom dotyczącym jakości przestrzeni Szczecina, w tym architektury i planowania oraz projektowania urbanistycznego miasta. Zgodnie z programem spotkania nastąpiła krótka prezentacja obydwu Stowarzyszeń oraz Izb, a także wypowiedź i prezentacja Prezydenta. W ramach dyskusji problemowej omawiano następujące tematy: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, architektura i przestrzeń publiczna miasta, organizacja i zarządzanie przestrzenią miasta, szkolnictwo architektonicznourbanistyczne w województwie zachodniopomorskim. Należy podkreślić, iż ilość i ranga problemów nie pozwoliły na wyczerpujące ich omówienie, a samo spotkanie wykazało, iż to zaledwie "wierzchołek góry lodowej" ewentualnych dalszych dyskusji i - jak mamy nadzieję - e f e k t y w n e j   w s p ó ł p r a c y .

 


Page 6 of 7

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie