Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział Wrocław

spotkanie członków i sympatyków oddziału Wrocław

Email Drukuj PDF

 

Serdecznie zapraszam w najbliższy poniedziałek (10 kwietnia) członków i sympatyków naszego oddziału na spotkanie w siedzibie IRT, przy ul. Dawida 1A o godzinie 16.30.
Naszym gościem będzie wiceprezes Zarządu Głównego TUP - Maciej Borsa.
Wspólnie chcemy porozmawiać na temat przyszłości zawodu urbanisty.
Na czym polega praca urbanisty? Jak ten zawód zmienia się? Jakie są oczekiwania i wyzwania.
Czy wrócą uprawnienia urbanistyczne? Na jakich zasadach?
Jakie są oczekiwania wobec TUP? Co nam daje nam tytuł rzeczoznawcy TUP?
Na te pytania i wiele innych spróbujemy odpowiedzieć w poniedziałek. Do zobaczenia.
Jednocześnie przypominam o terminie kolejnego spotkania - 8 maja wykład o smart city.
I zachęcam do płacenia składek,
pozdrawiam
Małgorzata Bartyna-Zielińska

 

 

I Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. Wille i Pensjonaty Górskie Pogranicza Polski

Email Drukuj PDF

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt. Wille i Pensjonaty Górskie Pogranicza Polski, które odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w Szklarskiej Porębie.

Uzdrowiska w Polsce i krajach europejskich cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony kuracjuszy, wczasowiczów i turystów oraz inwestorów. Stanowią o tym najczęściej unikalne walory krajobrazowe, przyrodnicze, wysokiej jakości mineralne surowce lecznicze wydobywane i wykorzystywane w lecznictwie. Obecnie coraz większe zainteresowanie jest także ze strony starzejącego się oraz bogacącego społeczeństwa. W Polsce po roku 1998 wśród wielu zachodzących zmian ustrojowych nastąpiły istotne transformacje związane z uzdrowiskami i ich infrastrukturą turystyczną oraz rekreacyjną miejscowości znajdujących się w gminach uzdrowiskowych. Zaniedbane i niedoinwestowane przez lata polskie uzdrowiska wymagają dziś dużych nakładów finansowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury leczniczej, hotelowej turystycznej i rekreacyjnej.
Wiele uzdrowisk opracowuje tzw. programy rozwoju uzdrowisk, łączące w sobie wymiar przestrzenny oraz wymiar tzw. sektorowy - w szczególności w zakresie dziedzictwa i przemysłu „czasu wolnego”, ale też gospodarki wiedzy.
Jednym z istotnych walorów uzdrowisk jest ich dziedzictwo regionalne, w tym dziedzictwo architektoniczne – pensjonaty, sanatoria oraz wille. Zmiany własnościowe wynikłe ze zmian ustrojowych w krajach dawnego bloku postsowieckiego, nowe procesy prywatyzacji wywarły duże piętno na kształtowanie przestrzenne wielu uzdrowisk. Dawna zabudowa, tzw. uzdrowiskowa, i towarzysząca nie spełnia współczesnych standardów funkcjonalnych, użytkowych i estetycznych. Wielokrotne przebudowy, zaniedbania w trakcie użytkowania, bądź opuszczenie wielu interesujących obiektów dopełnia skali degradacji. Stąd temat naszego seminarium, odnoszący się do uzdrowisk i ich podstawowych elementów zabudowy dziś już najczęściej historycznych, ale o wielkim potencjale kulturowego dziedzictwa zagrożonego zniszczeniem.
Organizatorzy pragną podjąć ten palący temat, w szczególności na tzw. pograniczu, gdzie zlokalizowanych jest najwięcej uzdrowisk (Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Rosja i Białoruś).

Główne tematy seminarium:

 

 • Diagnoza aktualnej sytuacji uzdrowiska, gminy uzdrowiskowej, miejscowości o walorach potencjalnie uzdrowiskowych,
 • Ocena skutków wcześniej podejmowanych działań,
 • Ogólnodostępna infrastruktura uzdrowiskowa,
 • Infrastruktura turystyczna,
 • Obiekty uzdrowiskowe, turystyczno-rekreacyjne,
 • Rozwój segmentu spa & wellness, bazującego na kapitale prywatnym,
 • Wpływ spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa na funkcjonowanie uzdrowisk,
 • Architektura zdrojowa , sanatoria, pensjonaty, wille,
 • Architektura parków zdrojowych, deptaków, terenów rekreacyjnych,
 • Architektura urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (pijalnie, tężnie),
 • Architektura obiektów kultury i rekreacji dla kuracjuszy,
 • Infrastruktura komunalna,
 • Dostosowanie architektonicznego dziedzictwa kulturowego do nowych funkcji społecznych i gospodarczych,
 • Nowe formy architektury uzdrowiskowej, infrastruktury sportowo rekreacyjnej,
 • Nowoczesne narzędzia i rozwiązania wspomagające rozwój turystyki uzdrowiskowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium.
 

Ogłoszenie konkursu pn. "Przyjazna Przestrzeń Publiczna"

Email Drukuj PDF

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu pn. "Przyjazna Przestrzeń Publiczna" organizowanego we współpracy z wrocławskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Konkurs rozstrzygany będzie w październiku br. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'17 pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO W ZIELENI".

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 kwietnia do godz. 15.00.

Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA '17 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie organizatora:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-17-konkurs-przyjazna-przestrzen-publiczna

 

Be:in Silvi

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszam na spotkanie członków i sympatyków TUP, które odbędzie się w najbliższą środę, 22 lutego, o godzinie 16.30, w siedzibie IRT, ul.Dawida 1a.

Nasi koledzy - Maciej Zathey oraz Małgosia Świąder opowiedzą o warsztatach partycypacyjnych, w których uczestniczyli w dniach 23-27 stycznia w Silvi, we Włoszech, w ramach projektu Be:in finansowanego ze środków Erasmus +.

I would like to invite you for the meeting of the Society of Polish Town Planners - Wroclaw Division members and friends. The meeting will take a place on Wednesday, 22 February, at 16.30 in IRT headquarters, ul. Dawida 1a.

Our society members - Maciej Zathey and Małgorzata Świąder will share their experience and impressions about participatory workshop in which they took part between 23-27 January, in Silvi, Italy within Be:in project, Erasmus+ programme.

 

Konferencja naukowa - 25-26 września 2017 r. - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Email Drukuj PDF

Katedra Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową "Gospodarka Przestrzenna, stan obecny i wyzwania przyszłości - ujęcie interdyscyplinarne".

Konferencja jest połączona z jubileuszami 55. rocznicy powstania Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz 15. rocznicy utworzenia kierunku studiów gospodarka przestrzenna na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Celem Konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego i dydaktycznego zarówno pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej, jak i innych ośrodków naukowych (podsumowanie dotychczasowych działań, przegląd i synteza dokonań), upowszechnienie wyników badań, zainspirowanie nowych kierunków badawczych, integracja środowiska naukowego, administracji publicznej i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, wymiana doświadczeń i poglądów.

Termin: 25 - 26 września 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24a - Centrum Dydaktyczno-Naukowe, Aula Jana Pawła II


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.
 


Strona 3 z 12

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie