Odznaczenia TUP Oddziału w Jeleniej Górze

wtorek, 14 grudnia 2021 16:03 Jacek Godlewski
Drukuj

Zarząd Oddziału w Jeleniej Górze, na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r, postanowił wystąpić do Zarządu Głównego TUP o nadanie Odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich następującym Kolegom:

- dr inż. arch. Jacek Godlewski- Srebrna Odznaka Honorowa TUP,

- dr inż. Jerzy Ładysz- Srebrna Odznaka Honorowa TUP.

Zgodnie z § 5 ust.1, § 12 ust.1 i § 20 ust.1 Regulaminu odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich, ewentualne sprzeciwy należy kierować do Oddziału TUP w Jeleniej Górze.