Ekologia konstruktywnie - zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych

sobota, 14 marca 2015 00:43 Jacek Godlewski
Drukuj

Odbyła się pierwsza konferencja z cyklu trzech interdyscyplinarnych konferencji naukowych pt. Ekologia konstruktywnie - zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych.  Kierowana była ona do trzech grup decydujących o rozwoju terenów zurbanizowanych tj: administracji publicznej, przedsiębiorców/inwestorów, architektów/urbanistów. Podstawowym założeniem konferencji była wielopłaszczyznowa edukacja. Dzięki sprawnemu wprowadzeniu do warsztatów przez zespół ekspertów, udało się przeprowadzić interdyscyplinarne warsztaty, umożliwiające uczestnikom wyminę doświadczeń i stanowisk, w trakcie problemowych zadań zadanych przez prelegentów. Efektem warsztatów były: prezentacje rozwiązań przestrzennych, analizy zachwiań uczestników procesu realizacyjnego, sposoby rozwiązywania problemów. Ważnym składnikiem dyskusji były: sposoby rozpoznawania i analizowania zagrożeń dla prawidłowego kształtowania przestrzeni publicznych, aspekty aktywizacji społeczeństwa w racjonalnym – ekologicznym użytkowaniu przestrzeni. Za bardzo interesującą części konferencji należy uznać sesję warsztatową dla dzieci, która umożliwiła poznanie ich percepcji, poprzez realizację empirycznego zadania dotyczącego zaplanowania przestrzeni miejskiej w formie makiety. Duże wrażenie na uczestnikach konferencji zrobiły projekcje filmów edukacyjno-dokumentalnych, prezentujące dobre praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju stosowane w krajach europejskich, które stanowiły inspiracje w rozwiązywaniu zadań warsztatowych.

Wszelkie informacje na temat konferencji dostępne na stronie http://www.ekologiakonstruktywnie.pl/

Materiały konferencyjne- dobre praktyki: ZEGG – Eco Vilage, shared space, ekologiczna kamienica miejska Daintree, biurowe budynki pasywne,  osiedle mieszkaniowe  – BedZED, Inteligentne miasto Aarhus, HafenCity Hamburg, Brussels Greenfields, Pasywny budynek biurowy Aeropolis II, Pasywny inkubator ochrony środowiska GREENBIZZ, osiedle mieszkaniowe- TIVOLI, Ekologiczne osiedle socjalne -  EMERALD, Obserwatorium eko-innowacji,

Collegium Mazovia – Innowacyjna Szkoła Wyższa zorganizowała konferencję w dniach 5-6 marca 2015 r. we Wrocławiu, kolejne odbędą się w Gdańsku i Warszawie, a ich tematami będą: Środowisko miejskie, zmiany klimatu, woda, higiena i zmiany klimatu, gospodarka miasta, finansowanie mieszkalnictwa, katastrofy i zjawiska kryzysowe oraz Włączenie społeczne, informacja i monitorowanie, miasto zrównoważone, co po 2015?. Efekty tego tryptyku zapowiadają się bardzo obiecująco, szczególnie w zakresie zbioru inspiracji związanych z materiałami zebranymi i wypracowanymi w trakcie konferencji. Zbiór ten oparty na dobrych praktykach, może umożliwić uczestnikom procesów urbanizacji poszerzanie horyzontów wiedzy, umożliwiając tym samym różne projekcje zadań inwestycyjnych.