Warsztat Urbanistyki - determinanty rozwoju

Sunday, 06 December 2015 11:16 Maciej Borsa
Print
There are no translations available.

W czwartek 10 grudnia 2015 roku o godz. 16:30 (UWAGA! zmiana pierwotnie podanego terminu!) w siedzibie Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich (Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 1-sze piętro) odbędzie się spotkanie dyskusyjne „Determinanty rozwoju – obiektywne prawa czy kreatywność i wola”. Gościem będzie p. Weronika Anna Dragan, której praca dyplomowa z roku 2014 pt.: "Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013", wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Henryka Runge na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, zdobyła główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie TUP na pracę dyplomową w kategorii "Gospodarka przestrzenna". Obecnie p. Weronika Anna Dragan jest doktorantką tej uczelni i przygotowuje pracę pt. „Rola granicy i transportu kolejowego w kształtowaniu się struktury przestrzennej miast”. Spotkanie będzie moderować kol. Maciej Borsa, wiceprezes TUP.

Czy procesy przestrzenne są tak obiektywne jak ich opis ex post? Czy tworzymy nasze miasta, czy jesteśmy „wciągani” w procesy, gdzie szanse mają tylko z góry określone idee?  Czy my tworzymy przestrzeń, czy ona tworzy nas? Co by było, gdybyśmy nic nie robili w tym względzie i czy jest to w ogóle możliwe? Liczymy na „starcie” poglądów urbanistów (także adeptów- studentów) wywodzących się z różnych kręgów: inżynierskich, uniwersyteckich i studiów ekonomicznych.