Warsztaty "Którędy do miasta?" w Rzeszowie

Sunday, 20 May 2012 10:52 Paweł Jaworski
Print
There are no translations available.

W dniach od 11 do 14 maja 2012 roku odbyły się w Rzeszowie studenckie warsztaty projektowe pod hasłem Którędy do miasta?, stanowiące element Festiwalu Przestrzeni Miejskiej. Wpisane były w cykl wykładów, projekcji filmów o miastach i urbanistyce, wystaw oraz koncertów, których większość miała miejsce na terenie dawnej fabryki Zelmer. W jednej z hal wydzielono ponadto obszar dla dzieci, które mogły swobodnie eksperymentować z przestrzenią.

CEL WARSZTATÓW

Istotą warsztatów będzie stworzenie autorskich koncepcji zagospodarowania i przebudowy wybranych fragmentów miasta, które mają szansę stać się katalizatorem pozytywnych zmian w przestrzeni Rzeszowa. Nie bez powodu zadajemy pytanie „Którędy do miasta?” Chcemy podążać w kierunku idealnego zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Poszukujemy sposobu myślenia o wizji tego miasta w celu stworzenia koncepcji projektu zagospodarowania przestrzeni według współczesnych trendów z równoczesnym uwzględnieniem istniejącej architektury. Miasta na całym świecie przywiązują coraz większą wagę do umiejętnego planowania przestrzennego. Przestrzeń miejska rozważnie i konsekwentnie zaprojektowana tworzy harmonijny klimat i wizerunek miasta. Cały projekt ma pobudzić młodych ludzi do kreatywnego myślenia oraz sprowokować do twórczej rywalizacji.

źródło: http://festiwalprzestrzeni.pl/

W warsztatach brali udział studenci z Politechnik: Rzeszowskiej, Krakowskiej, Śląskiej, Wrocławskiej, Warszawskiej, Lubelskiej oraz Lwowskiej. Po raz drugi jednym z moderatorów był członek Zarządu Oddziału TUP w Katowicach, Paweł Jaworski. Podsumowaniem czterech dni intensywnej pracy były publiczne prezentacje prac oraz debata, które odbyły się w kinie Zorza. Pierwszą część spotkania poprowadził Paweł Jaworski, natomiast drugą – Jarosław Łukaszewicz, prezes rzeszowskiego oddziału SARP.

Studenci podzieleni byli na cztery zespoły projektowe. Zadaniem każdego z nich było przedstawienie odpowiedzi na postawione w nazwie warsztatów pytanie. Powstały zatem cztery koncepcje przebudowy ważnych obszarów w mieście, które dowiodły, że „miejskie” zagospodarowanie przestrzeni publicznej można osiągnąć realizując bardzo różne, nieoczywiste, a nawet radykalne projekty.

Koncepcję dla Placu Dworcowego przedstawiły Gabriela Waśko, Ada Bartniczuk oraz Marcin Kuźniar. Studenci uporządkowali układ komunikacyjny północnej części śródmieścia (segregacja ruchu) oraz zaproponowali budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Dla miejsca, które – zgodnie z ich słowami – charakteryzuje zmienność, ruch i przypadkowość kontaktów, wybrali taką właśnie formę architektoniczną. Ich pomysł oparty był na założeniu, że przed dworcem powstanie obiekt tworzony i przebudowywany przez samych artystów oraz wszystkich tych, którzy chcieliby realizować swoje pomysły w tej przestrzeni. Piesza droga do rynku, serca miasta, prowadziłaby zamkniętą dla ruchu samochodowego i autobusowego ulicą Asnyka.

Ideę przebudowy Placu Wolności zaprezentowali Olya Meshcheryakova oraz Gerard Cudek. Dla tego zespołu problemem było nie tylko chaotyczne obecne zagospodarowanie, lecz również rozcięcie placu przez jedną z ważniejszych ulic śródmiejskich o bardzo dużym natężeniu ruchu. Młodzi projektanci zaproponowali w związku z tym obniżenie części placu przeznaczonej dla pieszych o kilka metrów. Wolny od kolizji z ruchem samochodowym obszar mogłyby wypełnić różnorodne, miejskie funkcje, w tym... plenerowe kino. Całości nadanoby awangardową szatę architektoniczną.

Trzecia grupa wzięła na warsztat Plac Garncarski, a wyniki jej pracy omówili Agnieszka Jurek, Joanna Figurska – Dudek oraz Marko-Petro Pavliv. Studenci założyli, że przebudowa przestrzeni nie powinna odtwarzać historycznej formy lub jej naśladować, lecz zintegrować przekształcany plac z sąsiednim. Zaproponowali budowę ścieżki pieszej, której zwieńczeniem byłby obiekt łączący funkcję parkingową i kulturalną. Ze względu na kształt dachu stanowiłby ponadto atrakcyjne miejsce rekreacji oraz punkt widokowy na centrum miasta.

Nad Skwerem im. Kazimierza Górskiego pochyliła się grupa, którą reprezentowały Małgorzata Burkot oraz Wernika Sołtys. Przeprowadzona przez młodych projektantów analiza zagospodarowania otoczenia rynku pozwoliła uniknąć rozwiązań konkurencyjnych dla serca Rzeszowa. Studenci zaproponowali przesunięcie parkingu, który obecnie znajduje się przed ratuszem, oraz przekrycie całego obszaru płytą. Uważali, że do ściany szczytowej we wschodniej pierzei skweru nie należy dostawiać rekonstruowanych budynków, lecz… ściankę wspinaczkową. W ten sposób, po uzupełnieniu o obiekty małej architektury, powstałby plac tętniący życiem, atrakcyjny dla ludzi starszych i młodszych.

Zgodnie ze słowami uczestników warsztaty stanowiły pobudzające wyobraźnię uzupełnienie procesu dydaktycznego. Pozostaje pytanie: czy twórczy ferment będzie przyczynkiem do ożywienia dyskusji o śródmieściu Rzeszowa?