Bronisław Benedykt Sekula

Tuesday, 03 May 2011 13:51 Ela
Print
There are no translations available.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 kwietnia 2011 roku odszedł od nas jeden z pierwszych członków TUP w powojennym Szczecinie Kol. Bronisław Benedykt Sekula.

Kol. Bronisław Sekula urodził się 2 kwietnia 1923 roku w Toruniu. Był absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, gdzie uzyskał tytuł inż. arch. (1950) i studiów magisterskich Politechniki Gdańskiej Wydział Architektury (1952).

Był jednym z twórców kierunku architektura i urbanistyka na Politechnice Szczecińskiej w 1969 r., gdzie następnie pracując przez wiele lat wychowywał kolejne pokolenia urbanistów, zawsze będąc ambasadorem innowacyjnego podejścia do kształtowania przestrzeni. Długoletni wicedyrektor i dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej (1970-81), w latach 1969-1987 kierownik Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, wykładowca urbanistyki dla studentów kierunku architektura i urbanistyka studiów magisterskich (do 1993 r.) i Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego dla Krajów Rozwijających się oraz na studiach podyplomowych w Meksyku (Instituto Politecnica Nacional, 1981).

W latach 1973-1974 był doradcą Ministerstwa Planowania w Iraku w zakresie planowania przestrzennego Bagdadu.

Autor i współautor ok. 60 publikacji naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych; autor i współautor wielu planów urbanistycznych i regionalnych: w kraju – planów ogólnych m. Szczecina (1951-1954 i 1956-1958), planu strefy podmiejskiej Szczecina (1956-1958), planów ogólnych m. Koszalina (1950), Stargardu Szczecińskiego (1991-1994), śródmieścia  Szczecina (1959-1962), rozwoju Politechniki Szczecińskiej (1965-1967); za granicą (w ramach kontraktu) – planu ogólnego miasta Czon-Dżin w Korei Płn. i planów szczegółowych tego miasta (1954-1956), koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Bagdadu (1973).

Otrzymał liczne odznaczenie państwowe i resortowe (Nagrody Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w dziedzinie twórczości urbanistycznej i architektonicznej za plan ogólny m. Czon-Dżin - 1956 oraz za opracowanie strefy podmiejskiej m. Szczecina - 1960, Nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego II st. - 1982 i III st. - 1972), a także nagrody i wyróżnienia w konkursach urbanistyczno-architektonicznych (I nagroda za Park Przemysłowy w Stargardzie Szczecińskim - 1994, wyróżnienie za przeprawy mostowe w Warszawie - 1961).

Był członkiem SARP od 1951 r. (w latach 1956-1959 pełnił funkcję prezesa Oddziału), od 1956 r. członek TUP, wielokrotnie pełnił różne funkcje we władzach Oddziału, w tym Prezesa (1977-1980). W 1986 r. uhonorowany został Srebrną Odznaką Honorową TUP, zaś w 2009 r. Złotą Odznaką Honorową TUP.

Kol. Bronislaw Sekula zawsze prezentował nienaganną postawę etyczną i cieszył się powszechnym szacunkiem środowiska zawodowego oraz studentów.

W dniu 9 maja b.r. o godz. 18:00 w małym kościele pw. Św. Krzyża przy ul. Wieniawskiego w Szczecinie odbędzie się Msza św. Żałobna, w dniu 10 maja b.r. o godz. 9:15 w bocznej kaplicy na Cmentarzu Centralnym pożegnanie a o godz. 14:00 w Kaplicy Głównej uroczystości pogrzebowe.