Obwodnica Śródmiejska Szczecina

Sunday, 11 December 2011 19:42 od Szczecin
Print
There are no translations available.

W dniu 7 listopada 2011 r. odbyło się otwarte zebranie Oddziału poświęcone wypracowaniu opinii nt. przedsięwzięcia pn. "Obwodnica Śródmiejska Szczecina - etap VI od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno".

O przedstawienie ww. opinii zwróciło się Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego, które przeprowadzało na zlecenie Miasta Szczecin konsultacje społeczne dla 3 wariantów rozwiązań projektowych tej inwestycji

Poza członkami naszego Towarzystwa (8 osób) w zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: projektant przedmiotu opiniowania - mgr inż. Maciej Sochanowski, Prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich - kol. Marek Czyński, Prezes Stowarzyszenia Ocalmy Zabytek - Mariusz Łojko, mieszkaniec Os. Pogodno - Antoni Rosner, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego - dr inż. arch. Leszek Świątek.

Dyskusja wykazała dużą polaryzację poglądów nt. problemów transportowych w polskich miastach, a tym samym nt. przedstawianej do zaopiniowania inwestycji. W rezultacie, z uwagi na rozbieżność poglądów i brak możliwości wypracowania wspólnego stanowiska Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie nie przedstawiło swojej opinii i taka informacja została na piśmie przekazana Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego.

Niezależnie od tego faktu, swoją odrębną opinię przesłały drogą mailową do IRR dwie członkinie Oddziału, natomiast dwie inne członkinie Oddziału będąc jednocześnie pracownikami Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego dołączyły do grupy, która podpisała się pod całkowicie przeciwstawnym stanowiskiem.

Opinia 1, Opinia 2

Dla zainteresowanych miejską polityką transportową prezentujemy obydwa stanowiska jako przykład odmiennego spojrzenia na aspekty funkcjonowania miasta.