VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FROM THE SERIES "PHENOMENA OF BORDERLAND"

Saturday, 20 May 2017 06:22 Elżbieta Czekiel-Świtalska
Print
There are no translations available.

Odbyła się

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FROM THE SERIES "PHENOMENA OF BORDERLAND"

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „FENOMENY POGRANICZA”

pod tytułem:

THE ROLE OF SPATIAL PLANNING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ROLA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU.

Informacje o konferencji: http://konferencjazuprz.zut.edu.pl