Oddział Warszawski Towarzystwa w debacie na temat Skarpy Warszawskiej

Friday, 06 March 2015 20:51 Paulina Sikorska
Print
There are no translations available.

W dniu 6 marca br. w Domu Towarowy Bracia Jabłkowskich odbyła się debata na temat zabudowy Skarpy Warszawskiej, zorganizowana przez warszawski oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Spotkanie nawiązywało do pojawiających się w prasie kolejnych pomysłów na zabudowę Skarp, w tym ogrodu seminaryjnego oraz ogrodu szarytek.

Była to także pierwsza publiczna prezentacja forsowanej przez zakon koncepcji zabudowy ogrodu, który w niemal niezmienionym stanie istnieje od XVII w.

Do panelu dyskusyjnego zaproszeni zostali:

Zebrani starali się odpowiedzieć na pytania:

  1. Jaką wartość mają ogrody szarytek i seminaryjny?
  2. Czy w miejscu Panoramy Tatr powinien powstać budynek, czy raczej nic tam nie robić; zrobić wierną rekonstrukcję, czy też zrobić coś całkiem nowego?
  3. Czy na skarpie można budować?
  4. Jakie są najlepsze propozycje zagospodarowania skarpy?

Przy okazji debaty przypomniano, iż OW TUP zajął stanowisko dotyczące zabudowy Skarpy. Zwrócono uwagę, iż ogrody położone w rejonie Skarpy Warszawskiej, w tym szarytek i seminaryjny, mają wartość podwójną; po pierwsze - jako świadectwa historii; po drugie - jako elementy systemu krajobrazowo - przyrodniczego obejmującego niezabudowane tereny podskarpowe, stok skarpy i jej koronę. Ponadto podkreślono, iż niezabudowany charakter terenów bezpośrednio podskarpowych i stoku skarpy jest wynikiem konsekwentnie realizowanej koncepcji zachowania unikalnego naturalnego elementu krajobrazu Warszawy w stanie dotychczasowym. Przypomniano także zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy.