Miasto Dostępne

środa, 13 lipca 2016 13:44 Krystyna Solarek
Drukuj


KONFERENCJA Z CYKLU DOSTĘPNOŚĆ POLSKA

21 WRZEŚNIA 2016, POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zapraszamy na konferencję, której celem jest promocja działań na rzecz poprawy dostępności miast – przestrzeni publicznych i budynków. Jednym z kluczowych elementów, które mogą się do tego przyczynić jest odpowiednio prowadzony proces kształcenia w uczelniach wyższych, dający wiedzę i kompetencje przyszłym projektantom miast dostępnych – architektom, urbanistom i planistom. Konferencja ma służyć rozpoczęciu działań w kierunku wypracowania metod takiego nauczania. Istotnym rezultatem konferencji powinna być też wymiana informacji o stanie wiedzy, badań oraz o dobrych praktykach realizacyjnych w zakresie poprawy dostępności miast i projektowania uniwersalnego oraz zwrócenie uwagi architektów, urbanistów, planistów, inwestorów, samorządów i urzędników na ich rolę w budowaniu przestrzeni przyjaznych dla wszystkich.

MIEJSCE I TERMIN OBRAD

Politechnika Warszawska  - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa (Rejon Placu Politechniki),

21 września 2016 r.

 

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Towarzystwo Urbanistów Polskich

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wydział Geodezji I Kartografii Politechniki Warszawskiej

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

 

PARTNER STRATEGICZNY

Port Praski Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

 

WSPÓŁFINANSOWANIE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:

  1. Omówienie idei projektowania uniwersalnego.
  2. Prezentacja dorobku naukowego, przegląd dobrych praktyk oraz dyskusja na temat problematyki kształtowania miast dostępnych dla wszystkich.
  3. Przybliżenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kształtowania przestrzeni i obiektów architektonicznych.
  4. Prezentacja metod i efektów kształcenia, stosowanych na różnych uczelniach polskich, w celu przybliżenia idei projektowania przestrzeni i obiektów dostępnych dla wszystkich.

REFERATY, MATERIAŁY NA WYSTAWĘ, POSTERY:

  1. Referaty zostaną opublikowane w punktowanym wydawnictwie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
  2. Na wystawie prezentowane będą projekty studenckie (format dowolny) oraz postery.

WAŻNE TERMINY:

INFORMACJE  ORGANIZACYJNE:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest przesłanie zgłoszenia do udziału w konferencji i otrzymanie potwierdzenia zapewniającego miejsce na sali obrad.

Komunikat | Program

Formularz rejestracyjny [pdf]

Formularz rejestracyjny [docx]

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy wysłać na jeden z dwóch podanych sposobów:

ul. Koszykowa 55 (z dopiskiem: KONFERENCJA „MIASTO DOSTĘPNE”)

Po zakończeniu konferencji mogą zostać wydane zaświadczenia o udziale.

Osoby zainteresowane wystąpieniem z własnym referatem powinny przesłać streszczenie referatu w języku polskim i angielskim wraz z kartą zgłoszeniową w terminie do 30 lipca 2016 r. (objętość streszczenia do 1-2 str. maszynopisu, czcionka Arial, 12p). Do streszczenia należy dołączyć notkę biograficzną.

Sekretariat: mgr inż. Katarzyna Rabęda, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Koszykowa 55, Pokój 207, Tel.: 22 621 82 81, lub:  22 234 5090 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 

Tags: Konferencja