I Konwersatoria Oddziału Warszawskiego TUP

Thursday, 31 January 2013 08:27 Paulina Sikorska
Print
There are no translations available.

Zarząd Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich postanowił uruchomić konwersatorium, pomyślane jako forum do przedstawienia sposobów rozumienia wybranych pojęć i zasad o podstawowym znaczeniu dla planowania zagospodarowania przestrzennego.

Ogólnym celem cyklicznie organizowanych spotkań jest wzbogacenie przemyśleń potrzebnych do zajmowania przez TUP stanowiska w dyskusjach i działaniach związanych z reformą prawa planowania zagospodarowania przestrzennego.

28 stycznia 2013 r., w gościnnie użyczonej Sali Unii Metropolii Polskich, miało miejsce pierwsze ze spotkań pod hasłem „Wolność budowania a ład przestrzenny”. Wzięli w nim udział członkowie Zarządu Oddziału i zaproszeni goście (w sumie ok. 20 osób). Wprowadzenie do dyskusji mieli panowie: prof. Hubert Izdebski, dr Czesław Bielecki i Jan Rutkiewicz. Moderatorem spotkania był kol. Stanisław Furman.

Ciekawa dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach takich jak: istota prawa własności i jego ochrona, własność nieruchomości w społecznej gospodarce rynkowej rozumienie interesu publicznego, wolność budowlana i jej ograniczania.