Rozstrzygnięcie konkursu na publikację

piątek, 28 września 2012 20:10 Tomasz Majda
Drukuj

Kongres Urbanistyki PolskiejKONKURS NA PUBLIKACJĘ NA TEMAT: ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO
został rozstrzygnięty.

Prace oceniane były według zasad obowiązujących przy recenzowaniu publikacji naukowo-badawczych.
Decyzją Jury do publikacji wybrano artykuły:

Wybrane artykuły: Heleny Freino, Błażeja Kmiecia, Tadeusza Kmiecia, Krzysztofa Wrany, Krzysztofa Rosenkiewicza oraz Michała Stangela były prezentowane w formie posterów w czasie Kongresu Urbanistyki Polskiej w Lublinie. Informacje na temat druku wszystkich wyróżnionych artykułów w punktowanym wydawnictwie zostaną podane w terminie późniejszym.
Autorom wszystkich nadesłanych prac serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom!