KOMUNIKAT - Zebranie wyborcze O/Łódź

Thursday, 10 May 2018 10:42 Renata Rybarczyk
Print
There are no translations available.

Zarząd Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. odbyło się Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie Oddziału, podczas którego został wybrany nowy Zarząd na kadencję 2018-2021.

 

  1. Prezes              - dr inż. arch. Maria Dankowska
  2. Wiceprezes       - dr Bartosz Bartosiewicz
  3. Sekretarz          - dr Dominik Drzazga
  4. Skarbnik           - mgr inż. arch. Gabriel Ferliński
  5. Członkowie       - mgr Mirosława Adamkiewicz,
    - mgr inż. arch. Ewa Krakowska
    - dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący              - Marian Reterski
Członkowie                     - Maria Budzyńska, Marek Kolejwa


Lista delegatów na XVIII WZD wybranych na Walnym Zebraniu Wyborczym Łódzkiego Oddziału TUP w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Bald Kazimierz

Bartosiewicz Bartosz

Dankowska Maria

Krakowska Ewa

Mirowska-Walas Danuta

Tomczak Aneta