Stanowisko TUP o/Łódź dot. trasy Wojska Polska

czwartek, 30 września 2021 09:33 Renata Rybarczyk
Drukuj

 

W 2021 r. Zarząd Łódzkiego Oddziału TUP wystosował stanowisko do Pani Prezydent i do radnych dot. rekomendacji zabezpieczenia korytarzy

drogowych w szczegółowych opracowaniach planistycznych (planach miejscowych) w szczególności trasy Wojska Polskiego, odpowiadając na

prośby Rad Osiedla.

TEKST STANOWISKA