Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie TUP o/Łódź

Thursday, 30 September 2021 09:36 Renata Rybarczyk
Print
There are no translations available.

Zarząd Oddziału Łódzkiego TUP

zaprasza na

 

Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie

Oddziału Łódzkiego TUP.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 08 października 2021 r. (piątek) w formie hybrydowej:

1. Stacjonarnie w budynku Wydziału Zarządzania UŁ przy ul. Matejki 22/26

w sali 115 (pierwsze piętro).

2. Zdalnie za pomocą platformy zoom pod linkiem: (link został przekazany członkom TUP)

(link będzie umożliwiał dostęp uczestników pół godziny przed spotkaniem)

I termin - godz. 17.00

II termin - godz. 17.15

Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjno-wyborczej i wnioskowej.
 3. Sprawozdanie Prezesa OŁ TUP z prac Zarządu w kadencji 2018-2021.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kadencji 2018-2021 .
 5. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 6. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Oddziału, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Wybór Prezesa TUP oddział Łódź na kadencję 2021-2024.
 8. Wybór Zarządu TUP oddział Łódź na kadencję 2021-2024.
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej TUP oddział Łódź na kadencję 2021-2024.
 10. Wybór delegatów TUP oddział Łódź na Walny Zjazd Delegatów TUP.
 11. Dyskusja dotycząca spraw bieżących TUP; wolne wnioski.
 12. Rozpatrzenie wniosków zebranych przez komisję wnioskową.
 13. Zakończenie zebrania ? ok. godz. 19.00.