Wyniki V edycji konkursu TUP na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce

Monday, 29 August 2011 11:36 Tomasz Majda
Print
There are no translations available.

KPPCeremonia wręczenia nagród w konkursie organizowanym wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, pod patronatem Ministra Infrastruktury i sponsorowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego odbędzie się 15 września w Lublińcu w czasie Kongresu Miast Polskich.
Spośród 18 przestrzeni nominowanych przez ZG TUP do nagrody w pierwszym etapie, siedemnastoosobowe Jury -
w składzie którego, poza władzami Towarzystwa, zasiadali: pani Krystyna Łazutka (Ministerstwo Infrastruktury), pani Irena Boniecka (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), pan Zbigniew Maj (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), pani Hanna Hendrysiak (Związek Miast Polskich), pani Alina Muzioł-Węcławowicz (Bank Gospodarstwa Krajowego), pan Andrzej Romiszewski (Izba Urbanistów), pani Jolanta Przygońska (Stowarzyszenie Architektów Polskich) oraz pan Maciej Augustyniak (Stowarzyszenie „Integracja”) -
wyłoniło zwycięzców konkursu w trzech następujących kategoriach:

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna: Plac Narutowicza w Bełchatowie

Zgłaszający: Prezydent Miasta Bełchatowa


Nagrodę przyznano za stworzenie placu miejskiego, będącego efektem podjęcia śmiałej decyzji o wyłączeniu ruchu tranzytowego z jednej z ulic centrum miasta, co pozwoliło wykreować przestrzeń atrakcyjną dla różnych grup użytkowników, eksponującą elementy dziedzictwa kulturowego i wyposażoną w zróżnicowaną ofertę programową.

foto:Studio Klatka

Zrewitalizowana przestrzeń publiczna: Rynek Starego Miasta wraz z Plantami Miejskimi w Bolesławcu

Zgłaszający: Prezydent Miasta Bełchatowa

Nagrodę przyznano za konsekwentną i aktywną realizację polityki przestrzennej zapoczątkowanej przez władze miejskie w XIX w, a niedocenianej w okresie powojennym. Systemowe podejście do rewitalizacji przestrzeni miejskiej zaowocowało stworzeniem złożonej i atrakcyjnej przestrzeni eksponującej dziedzictwo kulturowe miasta.

Przestrzeń w zieleni: Zieleniec im. Janiny Szczerskiej w Szczecinie

Zgłaszający: Gmina Miasto Szczecin

Nagrodę przyznano za umiejętne wykorzystanie zieleni miejskiej z towarzyszącą infrastrukturą dla zauważalnego podniesienia standardu większego i znaczącego w skali miasta obszaru w aspekcie: estetycznym, klimatycznym oraz programowym, trafiającym w potrzeby społeczne.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia:

Plac Ojca Jakuba Wujka w Szczecinie

Zgłaszający: Gmina Miasto Szczecin

Wyróżnienie przyznano za wzorcowe udostępnienie dla osób niepełnosprawnych, niedostępnej wcześniej przestrzeni publicznej.

Zielona przestrzeń – rewitalizacja miasta poprzez tworzenie i łączenie terenów zielonych w Międzychodzie

Zgłaszający: Burmistrz Międzychodu

Wyróżnienie przyznano za próbę uczytelnienia struktury przestrzennej miasta przez tworzenie systemu przestrzeni publicznych, opartych w dużej mierze na naturalnych warunkach topograficznych.

Ponadto Jury konkursu zadecydowało o wręczeniu pozaregulaminowego wyróżnienia  w formie listów gratulacyjnych dla Miast: Szczecina i Poznania.
Nominowane przestrzenie z Warszawy i Łodzi, zgłoszone do pierwszego etapu konkursu przez projektantów (Warszawa) i Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej (Łódź) nie wzięły udziału w finale ze względu na brak materiałów nadesłanych do 2 etapu przez podmioty zarządzające tymi przestrzeniami. Jury zdecydowało o odroczeniu wyżej wymienionych przestrzeni do kolejnych edycji konkursu.

Organizatorzy:

Patronat: Sponsor:

MINISTER

INFRASTRUKTURY

Tags: Konkurs na przestrzeń