Sąd Koleżeński

Tuesday, 11 May 2010 16:45 Admin -
Print
There are no translations available.

Przewodniczący

mgr inż. Maria Kawałko

Wiceprzewodnicząca

dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz

Członkowie

Małgorzata Bartyna-Zielińska

dr inż. arch. Witold Mieszkowski

mgr Barbara Pujdak