Oddział w Szczecinie -Zarząd

Wednesday, 23 June 2010 12:06 Biuro Zarządu
Print
There are no translations available.

Prezes

Jolanta Patalan

Wiceprezesi

Iwona Klimek-Łukaszewska

Anna Siekierska

Sekretarz

Maria Wabich

Skarbnik

Wojciech Górewicz

Członek Zarządu

Elżbieta Czekiel-Świtalska

Marcin Radeberg-Skorzysko