KPP2012 - Raciborz

środa, 11 kwietnia 2012 20:14 Tomasz Majda
Drukuj

Zgłaszający: O.TUP w Katowicach
Prezydent Miasta Raciborz

Podmiot władający:
Urząd Miasta Racibbórz
47-400 Racibórz
ul. Stefana Batorego 6

Adres przestrzeni:
Plac Króla Władyslawa Jagiełły

Uzasadnienie